Biuletyn Informacji Publicznej Wybór podmiotu uprawnionego do badania statutowych sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2017 oraz do przeprowadzenia innych usług atestacyjnych - Przetargi - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Przetargi

Środa, 03 czerwca 2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania statutowych sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2017 oraz do przeprowadzenia innych usług atestacyjnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2015 r., zostało przesłane przez Bank Gospodarstwa Krajowego do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bgk.org.pl ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczące: „Wyboru podmiotu uprawnionego do badania statutowych sprawozdań finansowych za lata 2015 – 2017 oraz do przeprowadzenia innych usług atestacyjnych”. Usługa badania statutowych sprawozdań finansowych będzie świadczona dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz spółek zależnych od Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.  W części dotyczącej przeprowadzenia usług atestacyjnych dla Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., zamówienie będzie wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Rząd Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy link do dokumentacji przetargowej.

Wskazujemy, że termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.07.2015 r. na godz. 11:00.

Natomiast otwarcie ofert nastąpi o godz. 11:30 w dn. 14.07.2015 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 22.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Balik
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Balik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL