Biuletyn Informacji Publicznej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - PO IG - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

PO IG

Środa, 03 sierpnia 2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

KFK posiada pod zarządzaniem środki pochodzące z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz Rządu Szwajcarii.

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Krajowy Fundusz Kapitałowy realizuje Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka. W wyniku działania wsparte finansowo zostaną fundusze kapitału podwyższonego ryzyka inwestujące w MŚP znajdujące się na początkowych etapach rozwoju, szczególnie o charakterze innowacyjnym lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Kwota alokacji na realizację Działania 3.2. wynosi ok. 300 mln zł i w całości jest przeznaczona na realizację projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. pod nazwą „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy”

Więcej informacji: www.poig.gov.pl
 

Metadane

Data publikacji : 03.08.2011
Data modyfikacji : 10.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Balik
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Renata Tymoszuk
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL