Biuletyn Informacji Publicznej O funduszu - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

O funduszu

Wtorek, 17 lipca 2007

KFK został utworzony 1 lipca 2005 na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

100-proc. akcjonariuszem Spółki jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

KFK funkcjonuje jako fundusz funduszy PE/VC, tzn. jako specjalistyczny wehikuł inwestycyjny, którego istotą działania jest inwestowanie w fundusze PE/VC. Może się to odbywać na drodze zasilenia kapitałów własnych funduszy lub poprzez udzielenie długoterminowego finansowania dłużnego. KFK nie inwestuje bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa. Inwestycje w fundusze PE/VC są realizowane z uwzględnieniem preferencji dla inwestorów prywatnych.

Środki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz od rządu Szwajcarii.

Dane Spółki

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, tel. (+48) 604 151 494, www.kfk.org.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748, REGON 140182478, Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

Metadane

Data publikacji : 17.07.2007
Data modyfikacji : 06.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Renata Tymoszuk
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL