Biuletyn Informacji Publicznej Brak tematu - Misja, cele,zadania - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Misja, cele,zadania

Wtorek, 17 lipca 2007

Misja

Misją KFK jest zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez wspieranie finansowe funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących w polskie innowacyjne MŚP.

Cele strategiczne

  • rozwijanie działalności wyspecjalizowanej instytucji (funduszu funduszy) na rynku kapitałowym,
  • udzielanie wsparcia finansowego funduszom VC spełniającym kryteria inwestycyjne KFK;
  • spełnienie wymogów nałożonych Ustawą o Krajowym Funduszu Kapitałowym;
  • dążenie do osiągnięcia jak największej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego;
  • efektywne wykorzystanie środków, którymi dysponuje KFK, przeznaczonymi na rozwój polskiej przedsiębiorczości.

Zadania

Efektywne oraz zgodne z ustawowymi kryteriami inwestycyjnymi, wykorzystanie środków finansowych pozyskanych na statutową działalność KFK.

Metadane

Data publikacji : 17.07.2007
Data modyfikacji : 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Balik
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Balik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL