Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki konkursu - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Wyniki konkursu

Czwartek, 01 sierpnia 2013

                                                                          Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

 

Zarząd KFK, działając na podstawie § 14 i § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu KFK oraz § 3 ust. 1 i § 4 pkt. 3) Regulaminu Zarządu KFK w związku z pkt. 17.1 Regulaminu oraz art. 12 ust. 8 Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym ogłasza

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 1/2012

 

to jest listę wszystkich Oferentów, których oferty KFK wybrał i z którymi podpisał Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Na liście Oferentów znalazł się jeden podmiot:

  • EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd KFK podpisał umowę z tym podmiotem oraz innymi uczestnikami funduszu, to jest m. in.: WI Czysta Technologia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i W Investments Spółka Akcyjna.


Oferta złożona przez powyższy podmiot spełnia kryteria inwestycyjne stawiane przez KFK oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszła pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Metadane

Data publikacji : 01.08.2013
Data modyfikacji : 31.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fryderyk Mostyłowicz
Osoba udostępniająca informację:
Fryderyk Mostyłowicz
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Balik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL