Biuletyn Informacji Publicznej Wyniki konkursu - Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Ostatnia aktualizacja strony: 07.06.2019, 10:34

Wyniki konkursu

Piątek, 29 lipca 2011

Wyniki konkursu

Warszawa, dnia 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) ogłaszaWYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. niniejszym informuje, że w ramach Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2009 roku, zawarł Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego z następującymi Oferentami:


  1. Skyline Venture Sp. z o.o. (uprzednio Skyline Bio Sp. z o.o.)
  2. Asset Management Black Lion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (uprzednio Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA)
  3. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SATUS S.A.
  4. MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  5. Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych  S.A.
  6. Warsaw Equity Management Sp. z o.o. (uprzednio Warsaw Equity Holding Sp. z o.o.)
  7. GPV Investment Management (2009) Limited

Oferty złożone przez powyższe podmioty uzyskały wysoką ocenę merytoryczną zespołu KFK zgodnie z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszły pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego.

Ogłoszenie w formie pdf tutaj.

Metadane

Data publikacji : 29.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Ćwik
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Ćwik
©1999-2019 Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL